อาหารประเภทปู

อาหารประเภทปู

อาหารประเภทแห้ง เช่น ปูทะเล รังสรรค์ความอร่อยในแบบต่างๆ

ปูทะเลนึ่งนมสด จะใช้ปูไข่เท่านั้น เพื่อได้รสชาดของไข่ปูสดๆจริงๆ


view